Tại sao mọi người ở Hoa Kỳ trở thành

[ad_1]

Cài Win online

Các phong trào cực đoan có thể khiến mọi người cảm thấy mình có ý nghĩa, mang lại cho họ ý thức về mục đích và cung cấp cho họ một câu chuyện giải thích tại sao mọi thứ dường như trở nên tồi tệ. Họ cũng cung cấp cho họ một cảm giác cộng đồng và hỗ trợ. Kruglanski nói rằng bạn càng cảm thấy được bao bọc bởi một mạng lưới mọi người, thì bạn càng cảm thấy có động lực để tiếp nhận câu chuyện kể của họ, ngay cả khi điều đó cực đoan. Anh ấy nói, thông thường mọi người không nhận ra mức độ cực đoan của nhóm mà họ đang tham gia cho đến khi họ đầu tư vào nó.

Berger nói rằng mạng xã hội đã làm tăng cảm giác không chắc chắn. Ông nói điều đó một phần là do thực tế là giờ đây các ý tưởng gần như có thể được truyền bá rộng rãi ngay lập tức mà không tốn nhiều công sức, điều này có thể gây bất ổn.

“Trước đây, khi việc truyền tải ý tưởng chậm hơn, các ý tưởng có cơ hội phát triển khi chúng được truyền tải. Điều này đôi khi sẽ tạo ra một loại ảnh hưởng vừa phải,” Berger nói. “Với phương tiện truyền thông xã hội, các ý tưởng phát triển quá nhanh nên thực sự không có khả năng kiểm duyệt. Ngay cả những ý tưởng cực đoan nhất cũng có thể lan truyền cực kỳ nhanh chóng.”

Phương tiện truyền thông xã hội cũng khiến mọi người dễ trở nên cực đoan hơn vì họ có thể dễ dàng tìm thấy những người chia sẻ bất kỳ quan điểm cực đoan nào mà họ có thể có và những người sẽ vui vẻ mời họ tham gia một phong trào. Một người nào đó chưa từng gặp những người có cùng quan điểm với họ ở thị trấn nhỏ mà họ sống cách đây nhiều năm có thể dễ dàng tìm thấy một cộng đồng trực tuyến và trở nên cực đoan hơn.

Berger nói: “Mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người giao tiếp. “Nó đã thay đổi hoàn toàn các loại ý tưởng mà mọi người tiếp xúc.”

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mạng xã hội làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị, thường thúc đẩy người dùng xem nội dung cực đoan hơn và giúp những kẻ cực đoan tổ chức và phối hợp các nỗ lực của chúng. Phương tiện truyền thông xã hội cũng có những tác động tích cực trong việc giúp tổ chức các nhà hoạt động và kết nối mọi người theo những cách có lợi, nhưng những tác động và cách sử dụng tiêu cực của nó là rất đáng kể.

Kruglanski nói: “Sự hỗ trợ của mạng lưới, các tường thuật về âm mưu bí mật kết hợp với cảm giác không chắc chắn, cảm giác mất đi ý nghĩa—những yếu tố này tạo ra một hỗn hợp dễ cháy có thể châm ngòi và dẫn đến hành động cực đoan hóa và cực đoan hóa”.

Vì vậy, nhiều người cảm thấy không chắc chắn và tầm thường, và mạng xã hội tràn ngập thông tin sai lệch và các nhóm cực đoan sẽ mời họ tham gia một phong trào. Đó là một số của nó. Khía cạnh rõ ràng hơn của vấn đề này, nhưng cũng là một khía cạnh quan trọng, là vai trò của các nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ và Đảng Cộng hòa vốn đã trở nên cực đoan hơn.

Berger nói: “Chúng tôi có những người là lãnh đạo cao nhất của một đảng cánh hữu, những người thực sự sẵn sàng ra mặt bày tỏ và tán thành các lập trường cấp tiến hơn nhiều so với những gì từng là chuẩn mực trong chính trị Mỹ. “Họ đang tạo ra một cấu trúc cho phép mọi người nói về phân biệt chủng tộc và bạo lực theo những cách mà trước đây nằm ngoài lĩnh vực diễn ngôn dân sự.”

Thomas Zeitzoff, phó giáo sư tại Trường Quan hệ Công chúng tại Đại học American, cho biết Đảng Cộng hòa đã chấp nhận — và hiện đang bị kiểm soát phần lớn bởi — những nhân vật cực đoan mà trước đây lẽ ra đã bị gạt ra ngoài lề.

cài đặt phần mềm online
[ad_2]