Cách sử dụng hàm IF trong Microsoft

Dịch vụ cài đặt phần mềm online là một dịch vụ mà khách hàng có thể sử dụng để cài đặt phần mềm trên máy tính hoặc thiết bị di động mà không cần phải đến cửa hàng hay gặp trực tiếp với kỹ thuật viên. Dịch vụ này thường được cung cấp thông qua một ứng dụng trực tuyến hoặc qua điện thoại, nơi người dùng có thể yêu cầu và nhận sự hỗ trợ trong quá trình cài đặt và cấu hình phần mềm.

Các bước cài đặt phần mềm online thường bao gồm tải xuống và cài đặt phần mềm từ trên mạng, cấu hình và thiết lập các tùy chọn và cung cấp các thông tin cần thiết để hoàn tất quá trình cài đặt. Dịch vụ này có thể hữu ích đối với những người không thuận tiện hoặc không muốn tự cài đặt phần mềm trên thiết bị của mình.

Dịch Vụ Cài Đặt Phần Mềm Online

Hàm IF trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào điều kiện là đúng hay sai. Sử dụng nó ở dạng = IF (Điều kiện, Đúng, Sai). Ví dụ, = IF (C2> = 60, “Đạt”, “Không đạt”) sẽ trả về “Đạt” nếu giá trị trong C2 bằng hoặc trên 60 và “Không đạt” nếu giá trị dưới 60.

Cho dù bạn đang chấm điểm bài kiểm tra hay chỉ đơn giản là cố gắng hiểu một bảng tính chứa đầy dữ liệu, Microsoft Excel’s IF chức năng có thể giúp đỡ. Bạn cũng có thể sử dụng một IF chức năng bên trong của cái khác IF cũng có chức năng chạy các bài kiểm tra sâu hơn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm.

Bạn có thể làm gì với hàm IF của Excel?

Nói một cách đơn giản, bạn có thể sử dụng IF hàm để truy xuất một kết quả được chỉ định trước dựa trên việc hàm nhận giá trị TRUE hay FALSE.

Ví dụ: nếu bạn có một bảng điểm, bạn có thể làm cho nó để các ô của bạn nói PASS nếu ai đó đã đạt điểm 60 trở lên, hoặc nói FAIL nếu điểm là 59 hoặc thấp hơn. Bạn có thể sử dụng một IF thậm chí chỉ định điểm, như một A dành cho người có số điểm từ 90 trở lên.

Cách sử dụng hàm IF trong Excel

Để sử dụng IF tất cả những gì bạn phải làm là nhập hàm và chỉ định kết quả nào để truy xuất khi điều kiện là TRUE và FALSE.

CÓ LIÊN QUAN: Cách sử dụng định dạng có điều kiện để tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel

Bắt đầu bằng cách khởi chạy bảng tính của bạn với Microsoft Excel. Sau đó, bấm vào ô mà bạn muốn sử dụng hàm.

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ sử dụng IF chức năng để nói Pass nếu điểm thu được là 60 trở lên và Fail nếu điểm là 59 hoặc thấp hơn.

Chúng tôi sẽ chọn ô D2 nơi chúng tôi muốn hiển thị kết quả.

Chọn một ô.

Trong ô D2, chúng tôi sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter.

=IF(C2>=60,"Pass","Fail")

Trong ô đã chọn, bạn sẽ thấy kết quả tùy thuộc vào giá trị trong ô C2.

Kết quả của hàm IF trong Excel.

Để sao chép hàm cho tất cả các bản ghi của bạn, từ góc dưới cùng bên phải của ô D2, hãy kéo xuống dưới để che tất cả các bản ghi của bạn.

Kết quả của hàm IF trong Excel cho tất cả các bản ghi.

Và đó là nó.

Sửa đổi IF hoạt động theo bất kỳ cách nào bạn muốn và bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn.

Sử dụng Hàm IF lồng nhau trong Excel

Một lồng nhau IF là một IF chức năng bên trong của cái khác IF hàm số. Bạn sử dụng điều này khi bạn muốn chạy một bài kiểm tra logic khác sau bài kiểm tra đầu tiên.

Chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu sau để chứng minh chức năng này:

Tập dữ liệu cho hàm IF lồng nhau của Excel.

Trong tập dữ liệu này, tùy thuộc vào điểm số, các kết quả sau sẽ được hiển thị:

  • Nếu điểm từ 90 trở lên: Một
  • Nếu điểm từ 80 đến 89: B
  • Nếu điểm từ 70 đến 79: C
  • Nếu điểm từ 60 đến 69: D
  • Nếu điểm từ 0 đến 59: F

Chúng tôi sẽ chọn ô D2 nơi chúng tôi muốn hiển thị kết quả, sau đó nhập IF và nhấn Enter:

=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C",IF(C2>=60,"D",IF(C2>=0,"F")))))

Bạn sẽ thấy kết quả trong ô đã chọn của mình.

Kết quả của hàm IF lồng nhau của Excel.

Bạn có thể sao chép hàm cho tất cả các bản ghi của mình bằng cách kéo xuống từ góc dưới bên phải của ô D2.

Kết quả của hàm IF lồng nhau của Excel cho tất cả các bản ghi.

Và bạn đã sẵn sàng.

Excel’s IF chức năng là một cách tuyệt vời để chạy các bài kiểm tra logic khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để chỉ định nhiều điều kiện và hiển thị kết quả tương ứng.

Trong khi bạn đang ở đó, hãy xem các hàm logic Excel khác có thể hữu ích trong công việc của bạn.

CÓ LIÊN QUAN: Cách sử dụng các hàm logic trong Excel: IF, AND, OR, XOR, NOT

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Chat Zalo
0903064855