Cài Window Cho Macbook M1

Cài Đặt Windows Cho MacBook M1: Hướng Dẫn Chi Tiết

Cài Window Cho Macbook M1

Yêu Cầu Hệ Thống

Cài Window Cho Macbook M1

 • MacBook M1 hoặc M2
 • Tải về công cụ trợ giúp của Windows on ARM
 • Tải về ISO của Windows 11
 • Ổ cứng ngoài hoặc USB có dung lượng ít nhất 16GB
 • Cáp chuyển đổi phù hợp (ví dụ: USB-C sang USB)

Bước 1: Tạo Ổ Cài Đặt Windows

Cài Window Cho Macbook M1

 1. Cắm ổ cứng ngoài hoặc USB vào MacBook.
 2. Mở Tiện ích Đĩa từ thư mục Applications/Utilities.
 3. Chọn ổ cứng ngoài hoặc USB, sau đó nhấp vào nút Xóa.
 4. Đặt tên cho ổ đĩa là “WINDOWS11”, định dạng thành “FAT” và đảm bảo rằng Sơ đồ phân vùng được đặt thành GUID Partition Map.
 5. Nhấp vào nút Xóa để xác nhận.

Bước 2: Cài Đặt Công Cụ Trợ Giúp Windows on ARM

Cài Window Cho Macbook M1

 1. Tải về công cụ trợ giúp của Windows on ARM từ trang web của Microsoft.
 2. Mở tệp đã tải về và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. Sau khi cài đặt, công cụ trợ giúp sẽ hiển thị trong thư mục Applications.

Bước 3: Tạo Máy Ảo Windows

Cài Window Cho Macbook M1

 1. Mở ứng dụng Tiện ích Chạy Máy Ảo.
 2. Nhấp vào nút Tạo và chọn tùy chọn Máy Ảo Mới.
 3. Trong trường Tiếp tục, nhập tên cho máy ảo Windows mới, chẳng hạn như “Windows 11”.
 4. Trong trường Hệ điều hành, chọn tùy chọn Windows và phiên bản Windows 11 64-bit.
 5. Trong trường RAM, hãy phân bổ ít nhất 4GB RAM cho máy ảo.
 6. Nhấp vào nút Tiếp tục.

Bước 4: Cài Đặt Windows

Cài Window Cho Macbook M1

 1. Trong trường Lưu trữ, chọn tùy chọn Tạo đĩa cứng ảo mới.
 2. Đặt kích thước đĩa cứng ít nhất 64GB.
 3. Nhấp vào nút Tiếp tục.
 4. Trong trường Cài đặt phần mềm, nhấp vào nút Chọn tệp ISO và tìm tệp ISO của Windows 11 đã tải về.
 5. Nhấp vào nút Tiếp tục.
 6. Kiểm tra lại cài đặt và nhấp vào nút Tạo.
 7. Máy ảo Windows sẽ được tạo và quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

Bước 5: Kích Hoạt Windows

Cài Window Cho Macbook M1

 1. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, Windows sẽ tự động khởi động.
 2. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.
 3. Bạn cần kích hoạt Windows bằng khóa sản phẩm hoặc mua khóa sản phẩm trong Cửa hàng Microsoft.

Hướng Dẫn Chi Tiết:

Cài Window Cho Macbook M1

Chat Zalo
0979106855