Quá khứ khó khăn của YouTube sẽ định hình tương lai như thế nào

Xem Thêm : Thiết lập Sonos tốt nhất (2022): Loa nào

[ad_1]

Cài Win online
Tuần này, trên Phòng thí nghiệm tiện ích, chúng tôi xem xét lịch sử của YouTube và vai trò của nó trong việc hình thành văn hóa internet. Mark Bergen, tác giả của một cuốn sách mới về nền tảng, tham gia cùng chúng tôi.

cài đặt phần mềm online
[ad_2]

Nguồn: https://trungtamsuamaytinh.com
Danh mục: TIN HỌC

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà