Không thể kích hoạt iPhone 14 của bạn? Đây là

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Quả táo

IPhone 14 và iPhone 14 Pro chính thức có mặt từ hôm nay và tất cả các điện thoại đều được cài đặt bản cập nhật iOS 16 mới nhất. Tuy nhiên, có một lỗi trong quá trình kích hoạt và di chuyển thiết bị, yêu cầu giải pháp thay thế hoặc cập nhật phần mềm.

Apple cho biết một bản ghi nhớ nội bộ, “có một vấn đề đã biết đối với iOS 16 có thể ảnh hưởng đến việc kích hoạt thiết bị trên các mạng Wi-Fi mở”, theo MacRumors. Điều đó ảnh hưởng đến bất kỳ iPhone hoặc iPad nào được vận chuyển với iOS 16 ra khỏi hộp, bao gồm cả dòng iPhone 14.

Tuy nhiên, có một bản sửa lỗi. Khi bạn được yêu cầu kết nối với mạng Wi-Fi, hãy nhấn “Kết nối với máy Mac hoặc với PC bằng iTunes”, sau đó quay lại màn hình trước đó và thử lại Wi-Fi. Apple cũng đã phát hành bản cập nhật iOS 16.0.1 cho dòng iPhone 14 với một số bản sửa lỗi, nhưng bạn không thể cập nhật điện thoại cho đến sau quá trình kích hoạt trừ khi bạn kết nối nó với máy Mac hoặc PC.

Ngay cả khi bạn đã vượt qua được lỗi thiết lập ban đầu (hoặc hoàn toàn không gặp phải lỗi này), Apple lưu ý trong tài liệu hỗ trợ rằng bạn có thể không nhận được cuộc gọi iMessages hoặc FaceTime từ số điện thoại của mình. Giải pháp cho điều đó cũng đang cập nhật lên iOS 16.0.1, rất may không yêu cầu máy tính kết nối khi điện thoại hoạt động.

Nguồn: MacRumors, Apple


dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà