Cách sửa lỗi khởi động Linux vào

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

fatmawati achmad zaenuri / Shutterstock.com

Các bản cập nhật GRUB đã được biết là dẫn đến việc máy tính Linux khởi động vào cài đặt BIOS hoặc UEFI. Cách khắc phục sự cố này tận dụng một thủ thuật khôi phục hệ thống hữu ích mà bạn thực sự nên biết.

Một nghiên cứu điển hình: GRUB 2: 2.06.r322

Bản cập nhật hệ thống cho các bản phân phối Linux dựa trên Arch và Arch vào mùa hè năm 2022 đã bao gồm một phiên bản GRUB mới. GRUB là viết tắt của gruthuần thành bootloader.

Bootloader là một ứng dụng khởi động quá trình khởi động khi máy tính của bạn được bật. Một số công cụ và tiện ích phần mềm cần được khởi chạy — từ đúng phân vùng và theo đúng thứ tự — để cuối cùng tạo ra một hệ điều hành hoạt động và có thể truy cập được. GRUB khởi động chuỗi sự kiện đó.

Nếu bạn đã cài đặt nhiều hệ điều hành trên máy tính của mình, GRUB cung cấp menu để bạn có thể chọn hệ điều hành sẽ sử dụng. Một trong những thay đổi mã đối với GRUB 2: 2.06.r322 đã thêm hỗ trợ cho tùy chọn GRUB mới, --is-supported. Tùy chọn này được sử dụng để cho biết khả năng khởi động vào chương trình cơ sở có khả dụng hay không. Nếu đúng như vậy, GRUB sẽ thêm một mục vào menu khởi động để cho phép bạn khởi động vào cài đặt EUFI của mình.

Tùy chọn mới đã được tham chiếu trong một tập lệnh có tên “30_uefi-firmware.in.” Sự khác biệt cho tệp này cho thấy rằng một if tuyên bố đã bị xóa và hai dòng đã được thêm vào.

Một trong những dòng mới là sự thay thế if bản tường trình. Dòng mới khác chứa fwsetup --is-supported . “Fw” trong “fwsetup” là viết tắt của phần sụn. Nhưng vì dòng đó là ở trên cái mới if tuyên bố, nó sẽ luôn chạy. Nếu nó ở bên trong cơ thể của if tuyên bố nó sẽ chỉ chạy khi kiểm tra trong if tuyên bố được giải quyết thành đúng.

Điều này gây ra sự cố trên nhiều, nhưng không phải tất cả, máy tính UEFI. Nó phụ thuộc vào việc phiên bản GRUB bạn đã cài đặt có hỗ trợ lệnh này hay không. Máy bị ảnh hưởng sẽ làm một trong hai điều. Họ sẽ đi vào vòng lặp khởi động nơi quá trình khởi động không bao giờ hoàn thành mà liên tục khởi động lại hoặc máy tính sẽ khởi động thẳng vào cài đặt chương trình cơ sở UEFI. Dù bằng cách nào, không có cách nào để buộc máy tính của bạn khởi động vào Linux.

Khi bạn phải đối mặt với những tình huống như thế này, luôn có lựa chọn hạt nhân là thực hiện cài đặt lại hoàn toàn. Điều đó sẽ hoạt động, nhưng tùy thuộc vào cách ổ cứng của bạn đã được phân vùng, nếu không có bản sao lưu gần đây, bạn có thể mất dữ liệu.

Phương pháp tác động thấp sử dụng chroot và một USB Trực tiếp hoặc CD / DVD Trực tiếp. Đây là một kỹ thuật tốt để hiểu và chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các loại lỗi hệ thống khi bạn không thể khởi động hoặc đăng nhập vào máy tính Linux của mình.

Kỹ thuật chúng tôi sẽ sử dụng

Để sử dụng kỹ thuật này, bạn cần có USB hoặc CD / DVD có thể khởi động với bản phân phối Linux trên đó, khởi động vào phiên bản Linux trực tiếp. Thông thường, chúng được gọi là Live USB hoặc Live CD / DVD. Tất cả các bản phân phối chính đều hỗ trợ chức năng này.

Chúng tôi sẽ không cài đặt bất kỳ thứ gì, vì vậy phương tiện trực tiếp không nhất thiết phải là bản phân phối mà bạn đã cài đặt trên máy tính của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng USB Ubuntu để sửa chữa máy tính EndeavourOS. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ phương tiện trực tiếp nào, bạn sẽ cần sử dụng một máy tính khác để tải xuống hình ảnh và ghi hình ảnh đó vào thẻ nhớ USB hoặc vào đĩa CD / DVD.

Khi khởi động từ phương tiện trực tiếp, bạn sẽ có thể gắn kết và truy cập vào hệ thống tệp hiện có của mình. Hệ thống tệp đã cài đặt của bạn sẽ xuất hiện như một phần của hệ thống tệp của Linux đã được khởi động từ phương tiện trực tiếp. Thật tuyệt. Nếu chúng tôi có thể truy cập nó, chúng tôi có cơ hội sửa chữa nó. Nhưng nó làm dấy lên một vấn đề.

Gốc của hệ thống tệp kết hợp này là gốc của hệ thống tệp phương tiện trực tiếp, không phải gốc của hệ thống tệp đã cài đặt của bạn. Để làm cho các đường dẫn tệp được định cấu hình trong hệ thống Linux của bạn tham chiếu đến các vị trí đích chính xác của chúng — một nơi nào đó bên trong hệ thống tệp của bạn, chứ không phải một nơi nào đó liên quan đến thư mục gốc của Linux đang hoạt động — chúng ta cần sử dụng chroot để thiết lập một gốc mới trỏ đến gốc của Cài đặt hệ thống tập tin. Nói cách khác, các đường dẫn bắt đầu bằng “/” sẽ sử dụng gốc của hệ thống tệp của bạn làm điểm bắt đầu của chúng.

Máy tính thử nghiệm chúng tôi đã sử dụng cho việc này sử dụng ext4 hệ thống tệp, nhưng bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật này trên các hệ thống tệp khác. Bạn chỉ cần xác định phân vùng hoặc ổ đĩa nào bạn cần gắn kết và nơi gắn chúng. Các nguyên tắc đều giống nhau.

Đưa nó vào thực hành

Chúng tôi đã tạo một ổ USB có thể khởi động và khởi động máy tính bị lỗi của chúng tôi từ nó. Bản phân phối chúng tôi đã sử dụng là EndeavourOS. Phương tiện truyền thông trực tiếp EndeavourOS khởi động vào môi trường máy tính để bàn XFCE 4.

Phương tiện truyền thông trực tiếp EndeavourOS đã khởi động vào môi trường máy tính để bàn XFCE

Để xác định phân vùng nào chứa gốc hệ thống tệp của bạn và phân vùng nào là phân vùng khởi động, hãy mở cửa sổ dòng lệnh và sử dụng fdisk yêu cầu. Chúng tôi đang sử dụng -l (phân vùng danh sách) tùy chọn. Bạn sẽ cần sử dụng sudocũng vậy.

sudo fdisk -l

Sử dụng lệnh sudo fdisk -l để liệt kê các phân vùng và thiết bị

Cuộn qua đầu ra cho đến khi bạn thấy các mục nhập có nhãn “Hệ thống EFI” và “Hệ thống tệp Linux”.

Đầu ra từ lệnh sudo fdisk -l với phân vùng khởi động và gốc được đánh dấu

Trên máy tính này, cả hai đều trên sda ổ cứng. Chúng nằm trong phân vùng một và hai, như được chỉ ra bởi nhãn phân vùng /dev/sda1/dev/sda2.

Trên máy tính của bạn, chúng có thể nằm trên các ổ cứng và phân vùng khác nhau. Hãy lưu ý các phân vùng mà chúng đang ở trên, chúng ta sẽ cần sử dụng những phân vùng này trong các lệnh tiếp theo.

Chúng ta cần gắn kết các hệ thống tệp trên các phân vùng này bằng cách đính kèm chúng vào hệ thống tệp trực tiếp. Các mount lệnh sẽ làm điều đó cho chúng tôi. Hãy nhớ rằng, các nhãn phân vùng của bạn có thể khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các nhãn từ kết quả của fdisk yêu cầu.

sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi

Gắn hệ thống tệp gốc khởi động và hệ thống tệp

Để làm cho gốc hiệu quả của hệ thống tệp bắt đầu từ gốc của hệ thống tệp đã cài đặt thực tế của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng chroot để đặt gốc là điểm gắn kết “/ mnt”. Đây là nơi gốc của hệ thống tệp đã cài đặt của bạn được ghép vào hệ thống tệp trực tiếp.

sudo chroot /mnt

Sử dụng lệnh chroot để tạo một root hiệu quả mới

Lưu ý rằng dấu nhắc lệnh thay đổi để cho thấy bạn hiện đã đăng nhập hiệu quả với tư cách người chủ và bạn đang ở thư mục gốc “/” của hệ thống tệp trên máy tính của mình.

Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra điều này, bằng cách thay đổi vào thư mục “/ home” và kiểm tra những thư mục nào tồn tại bên trong nó.

cd /home
ls

Sử dụng ls để liệt kê các tài khoản người dùng

Bạn sẽ thấy một thư mục cho từng người dùng được định cấu hình trên máy tính của mình, bao gồm cả một thư mục cho tài khoản người dùng của riêng bạn. Máy tính này có một người dùng duy nhất, được gọi là “dave”. Nếu chúng tôi đã sử dụng cd /home trước khi chúng tôi sử dụng chroot lệnh, chúng tôi đã nhập thư mục “/ home” của hệ thống tệp trực tiếp.

Nói rõ hơn, bây giờ bạn đang truy cập hệ thống tệp thực của bạn như là nguồn gốc người dùng, vì vậy hãy cẩn thận.

Để khắc phục sự cố với GRUB 2: 2.06.r322, tất cả những gì chúng tôi cần làm là chạy grub-install yêu cầu.

grub-install

Chạy lệnh grub-install để sửa lỗi khởi động GRUB vào BIOS

Đang chạy grub-install một cách mù quáng như thế này thường không được khuyến khích. Trong trường hợp này, nó là những gì được yêu cầu.

Sửa chữa hoặc thay thế

Nếu bạn đang cố gắng khắc phục một sự cố khác, bạn sẽ cần phải kiểm tra các diễn đàn dành cho bản phân phối của mình để biết cách khắc phục phù hợp cho sự cố của bạn. Nếu đó là một khiếu nại phổ biến, bạn sẽ sớm tìm ra cách giải quyết.

Ít nhất, bây giờ bạn có thể truy cập hệ thống tệp của mình, bạn có thể sao chép dữ liệu của mình vào một số phương tiện di động. Nếu bạn quyết định cài đặt lại toàn bộ, bạn sẽ không bị mất dữ liệu.

CÓ LIÊN QUAN: Cách sao chép tệp bằng lệnh “cài đặt” trên Linux

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà