Cách lấy tháng hoặc năm từ ngày trong Microsoft

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Chutima Chaochaiya / Shutterstock.com

Ngày trong Microsoft Excel rất hữu ích để theo dõi tình hình tài chính, đơn đặt hàng và doanh số bán hàng. Vì vậy, có thể có lúc bạn muốn rút một tháng hoặc một năm ra khỏi mục nhập ngày tháng. Các hàm và công thức làm cho việc này trở thành một nhiệm vụ dễ dàng.

Có một số cách để lấy một tháng kể từ ngày trong Excel, tùy thuộc vào việc bạn muốn hiển thị kết quả dưới dạng số, từ hay chữ viết tắt. Và may mắn thay, bạn có thể sử dụng các phương pháp tương tự này để lấy năm từ mục nhập ngày của bạn.

Lấy tháng hoặc năm với các chức năng ngày tháng

Nếu bạn muốn nhận giá trị số cho một tháng, chẳng hạn như 10 cho tháng 10, 11 cho tháng 11, v.v., hàm MONTH sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Trong nhiều năm, bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm YEAR và một tham chiếu.

CÓ LIÊN QUAN: Cách xóa một năm khỏi một ngày trong Microsoft Excel

Cú pháp cho mỗi hàm đều giống nhau: MONTH(reference)YEAR(reference) nơi bạn tham chiếu đến ô chứa ngày.

Bạn có thể sử dụng các công thức sau để lấy tháng và sau đó là năm kể từ ngày trong ô A2:

=MONTH(A2)
=YEAR(A2)

Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả trong ô chứa công thức.

Hàm YEAR để lấy năm từ một ngày

Hãy nhớ rằng, tháng được định dạng dưới dạng giá trị số của nó.

Hàm MONTH để lấy tháng từ một ngày

Nếu bạn có danh sách ngày mà bạn muốn lấy tháng và / hoặc năm cho mỗi mục nhập, hãy sử dụng chốt điền để kéo (các) công thức xuống các ô còn lại.

Sao chép công thức vào các ô bằng cách sử dụng chốt điền

Nhận tháng hoặc năm với chức năng TEXT

Có thể bạn thích xem tên của tháng hoặc chữ viết tắt hơn là số. Bạn có thể thực hiện việc này trong tháng bằng chức năng TEXT. Bạn cũng có thể lấy số có hai chữ số trong năm bằng phương pháp này.

CÓ LIÊN QUAN: Cách tìm ngày trong tuần từ một ngày trong Microsoft Excel

Cú pháp của hàm là TEXT(value, format_code) nơi bạn sẽ cần cả hai đối số để hiển thị tháng. Các value là ô chứa ngày tháng và format_code là cách bạn muốn hiển thị kết quả.

Ở đây, chúng ta sẽ lấy tháng cho ngày trong ô A2 dưới dạng một từ đầy đủ bằng cách sử dụng chữ M cho tháng làm format_code:

=TEXT(A2,"mmmm")

Lưu ý, bạn cần có ít nhất bốn chữ M trong dấu ngoặc kép để có tên tháng đầy đủ. Số chữ cái trong tên tháng không tương ứng với số chữ M trong đối số; chỉ cần nhập ít nhất bốn trong số chúng.

Tên đầy đủ của tháng sử dụng hàm TEXT

Để nhận được ba chữ cái viết tắt của một tháng thay vì tên đầy đủ, chỉ cần sử dụng ba chữ M:

=TEXT(A3,"mmm")

Viết tắt của tên tháng bằng hàm TEXT

Bạn cũng có thể sử dụng hàm TEXT nếu bạn chỉ muốn có hai chữ số cho năm thay vì cả bốn. Bạn sẽ sử dụng chữ cái Y cho năm làm format_code:

=TEXT(A2,"yy")

Hai chữ số cho năm sử dụng hàm TEXT

Một lần nữa, bạn có thể sử dụng chốt điền để sao chép (các) công thức xuống các ô còn lại của mình nếu bạn muốn.

Đã sao chép công thức vào các ô bằng cách sử dụng chốt điền

Việc kéo một tháng hoặc năm ra khỏi ngày đầy đủ trong Excel chỉ mất một phút với các phương pháp này. Để biết thêm, hãy xem các hàm ngày và giờ bổ sung này trong Excel mà bạn có thể thấy hữu ích.

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà