Cách kiểm tra lịch sử tài liệu đã in của bạn trong Windows

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Bạn Đang Xem: Cách kiểm tra lịch sử tài liệu đã in của bạn trong Windows

Kiểm tra lịch sử của máy in để xem những gì đã được in có thể hơi khó theo dõi. Vì mức mực của bạn không thể hiện được lượng phụ kiện đã được sử dụng, bạn sẽ cần kích hoạt tính năng ghi nhật ký trong Windows 10. Đây là cách thực hiện.

Bật tính năng ghi nhật ký cho các tài liệu được in gần đây

Theo mặc định, lịch sử tài liệu đã in của bạn sẽ bị xóa sau khi mỗi tài liệu in xong. Bạn có thể thay đổi cài đặt này để cho phép bạn xem danh sách các tài liệu đã in gần đây từ hàng đợi in cho máy in của bạn.

Bạn sẽ cần thay đổi cài đặt này cho từng máy in mà bạn đã cài đặt.

Truy cập hàng đợi in của bạn

Để truy cập hàng đợi in của bạn, hãy nhấp chuột phải vào nút menu Bắt đầu của Windows và chọn tùy chọn “Cài đặt”. Từ đây, nhấp vào Thiết bị> Máy in & Máy quét.

Truy cập cài đặt máy in Windows của bạn bằng cách nhấp chuột phải vào nút Start Menu, nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Thiết bị> Máy in & Máy quét” width=”650″ height=”387″ src=”/pagespeed_static/1.JiBnMqyl6S.gif” onload=”pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon(this);” onerror=”this.onerror=null;pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon(this);”/></p>
<p>Tìm máy in của bạn trong danh sách “Máy in & Máy quét”, nhấp vào nó, sau đó nhấp vào “Mở Hàng đợi” để mở hàng đợi in.</p>
<p><img loading=

Hàng đợi máy in của bạn với các mục đã in hiện tại và đã được xếp hàng đợi sẽ được liệt kê. Các tài liệu bạn đã in trước đó sẽ không được hiển thị, đó là lý do tại sao bạn cần bật tính năng ghi nhật ký.

Bật Lịch sử Máy in

Trong cửa sổ hàng đợi in cho máy in của bạn, nhấp vào Máy in> Thuộc tính. Ngoài ra, chọn máy in của bạn và nhấp vào “Quản lý” trong menu cài đặt “Máy in & Máy quét”.

Trong thuộc tính máy in của bạn, hãy nhấp vào tab “Nâng cao” và sau đó chọn hộp kiểm “Giữ tài liệu đã in”.

Nhấp vào “OK” để lưu cài đặt của bạn.

Khi lịch sử tài liệu của bạn được bật, tài liệu của bạn sẽ không còn biến mất khỏi hàng đợi in sau khi quá trình in hoàn tất.

Bật lịch sử in dài hạn

Hàng đợi in sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn hạn về các tài liệu đã in trước đó của bạn. Nếu bạn muốn xem một danh sách dài hạn, bạn sẽ cần sử dụng Windows Event Viewer.

Xem Thêm : Trông bạn đẹp nhất với sự trợ giúp từ những thứ này

Để bắt đầu, hãy nhấp chuột phải vào nút menu Bắt đầu của Windows và nhấp vào tùy chọn “Trình xem sự kiện”.

Trình xem sự kiện sẽ cho phép bạn xem danh sách các tệp đã in trước đó, nhưng trước tiên bạn cần đặt Windows để bắt đầu ghi lại lịch sử máy in dài hạn của mình.

Bật lịch sử in trong trình xem sự kiện

Trong Trình xem sự kiện của Windows, nhấp vào Nhật ký ứng dụng và dịch vụ> Microsoft> Windows trong menu “Trình xem sự kiện (Cục bộ)” ở bên trái.

Điều này sẽ tiết lộ một số lượng đáng kể các dịch vụ Windows. Cuộn xuống để tìm danh mục “PrintService”.

Từ đây, nhấp chuột phải vào nhật ký “Hoạt động” và sau đó nhấp vào nút “Thuộc tính”.

Nhấp để bật hộp kiểm “Bật ghi nhật ký” và sau đó đặt kích thước tối đa cho nhật ký. Kích thước càng lớn, Windows sẽ ghi lại lịch sử tài liệu in của bạn càng lâu.

Nhấp vào nút “OK” để lưu cài đặt.

Giờ đây, Windows sẽ tự động lưu lịch sử máy in cho tất cả các máy in đã cài đặt của bạn vào một tệp nhật ký mà bạn có thể truy cập trong Trình xem sự kiện.

Xem lịch sử in trong trình xem sự kiện

Sau khi lịch sử máy in của bạn được bật, bạn có thể truy cập nó bất kỳ lúc nào từ Trình xem sự kiện. Để làm như vậy, hãy tìm và mở danh mục “PrintService” và sau đó nhấp vào nhật ký “Hoạt động”.

Lịch sử của tất cả các sự kiện máy in Windows sẽ được liệt kê, từ bộ đệm máy in ban đầu đến các bản in hoàn thành hoặc không thành công.

Trong phần “Danh mục tác vụ”, các mục được liệt kê là “In tài liệu” là tài liệu đã được in thành công. Các bản in không thành công cũng sẽ xuất hiện trong danh mục này.

Nhật ký Hoạt động PrintService sẽ liệt kê lịch sử tài liệu đã in của bạn

Xem Thêm : Máy lọc không khí, Máy hút ẩm và Không khí

Để sắp xếp dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm nhật ký in của mình theo danh mục, giúp dễ dàng tách các sự kiện “In tài liệu” thành phần riêng của chúng. Để làm như vậy, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề “Danh mục nhiệm vụ” và sau đó nhấp vào nút “Nhóm sự kiện theo cột này”.

Các mục của bạn bây giờ sẽ được phân tách theo danh mục.

Bạn có thể thu nhỏ các danh mục khác, để danh mục “In tài liệu” chỉ hiển thị danh sách các tài liệu đã in trước đó của bạn.

Danh sách các tài liệu đã in trong Trình xem sự kiện, được phân tách theo danh mục

Sử dụng phần mềm ghi nhật ký in của bên thứ ba

Mặc dù Trình xem sự kiện hoạt động nhưng nó không cung cấp chế độ xem rõ ràng nhất về tài liệu đã in của bạn. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phần mềm ghi nhật ký in của bên thứ ba như PaperCut Print Logger để xem lịch sử máy in lâu dài của mình.

PaperCut Print Logger cung cấp cho bạn danh sách các tài liệu đã in của bạn được đóng dấu thời gian, bao gồm thông tin về người dùng Windows đã in tài liệu, tên tài liệu, số lượng trang và bản sao.

Ví dụ về nhật ký in trong trang quản trị PaperCut Print Logger

Trang quản trị có thể được truy cập từ thư mục PaperCut Print Logger mặc định.

Trên Windows 10, điều này thường C:Program Files (x86)PaperCut Print Logger . Nhấp đúp vào phím tắt “ViewLogs” để mở bảng điều khiển quản trị, tại đây danh sách các tài liệu đã in của bạn sẽ có sẵn, được phân tách theo ngày.

Khi bạn đã mở trang quản trị PaperCut Print Logger, trong danh mục “Xem”, hãy nhấp vào nút “HTML” để truy cập lịch sử in của bạn cho ngày đó trong bảng điều khiển.

Bạn cũng có thể nhấp vào nút “CSV / Excel” trong danh mục “Ngày (Day)” hoặc “Ngày (Tháng)” để xuất lịch sử in hàng ngày hoặc hàng tháng của bạn dưới dạng tệp Microsoft Excel XLS.

Ví dụ về trang quản trị PaperCut

Bạn cũng có thể truy cập các nhật ký này từ thư mục Nhật ký> CSV bên trong thư mục cài đặt PaperCut Print Logger của mình.

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Nguồn: https://trungtamsuamaytinh.com
Danh mục: TIN HỌC

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà