Cách chỉnh sửa và sử dụng lại trích dẫn trong Microsoft Word

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Nếu bạn sử dụng tính năng trích dẫn của Word để thêm nguồn và tạo danh mục, bạn có thể quản lý các nguồn đó để có thể sử dụng lại chúng. Điều này rất hữu ích nếu bạn sử dụng các nguồn giống nhau hoặc tương tự trong các tài liệu khác nhau.

Vì các nguồn trong Word được lưu ở cấp độ chung (có nghĩa là trên tất cả các tài liệu của bạn), bạn có thể sử dụng lại chúng trong bất kỳ tài liệu Word nào bạn tạo. Bạn có thể thêm và chỉnh sửa các nguồn cùng một lúc để chúng sẵn sàng hoạt động khi bạn cần. Sau đó, chỉ cần đưa chúng vào tài liệu của bạn.

Truy cập danh sách nguồn của bạn

Điều hướng đến danh sách nguồn của bạn trong Word hơi khác trên Windows so với trên Mac. Khi bạn mở danh sách, quy trình thêm hoặc chỉnh sửa nguồn giống nhau.

Trong Word trên Windows

Mở tài liệu Word, đi tới tab Tham chiếu và chọn “Quản lý nguồn” trong phần Trích dẫn & Thư mục của dải băng.

Quản lý Nguồn trên tab Tham chiếu

Sau đó, bạn sẽ thấy cửa sổ Trình quản lý nguồn hiển thị cùng với danh sách các nguồn của bạn.

Trình quản lý nguồn trong Word trên Windows

Trong Word trên Mac

Mở tài liệu Word, chuyển đến tab Tham chiếu và chọn “Trích dẫn” trong phần Trích dẫn & Thư mục của dải băng.

Trích dẫn trên tab Tham khảo

Khi thanh bên Trích dẫn mở ra, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh ba dấu chấm ở dưới cùng bên phải và chọn “Trình quản lý nguồn trích dẫn”.

Trình quản lý nguồn trích dẫn trong thanh bên

Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách của mình trong cửa sổ Trình quản lý nguồn.

Trình quản lý nguồn trong Word trên Mac

Thêm nguồn

Nếu bạn đã thêm một nguồn vào tài liệu của mình mà bạn muốn đưa vào Danh sách Chính của mình, bạn sẽ thấy nguồn này trong Danh sách Hiện tại ở bên phải. Chọn nó và chọn “Sao chép” để chuyển nó sang Danh sách chính ở bên trái.

Sao chép nguồn hiện tại vào Danh sách chính

Để thêm nguồn, hãy chọn “Mới”. Ở đầu cửa sổ Tạo Nguồn, bạn sẽ thấy Loại Nguồn nơi bạn có thể chọn một tùy chọn như sách, bài báo, báo cáo, trang web, phim hoặc phỏng vấn.

Danh sách thả xuống Loại nguồn

Các trường cho nguồn bên dưới khác nhau tùy thuộc vào loại bạn chọn ở trên cùng. Bạn sẽ thấy các trường cơ bản bạn cần cho danh mục theo kiểu bạn đã đặt trên tab Tham khảo, chẳng hạn như APA hoặc MLA.

Kiểu trích dẫn trên tab Tham khảo

Bạn cũng có thể hiển thị tất cả các trường nếu muốn bằng cách chọn hộp Hiển thị Tất cả Trường Thư mục ở phía dưới bên trái. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ thấy các trường được đề xuất được đánh dấu bằng dấu hoa thị.

Tất cả các trường nguồn được hiển thị

Sau khi thêm các chi tiết cần thiết, hãy nhấp vào “OK” để đưa nó vào Danh sách chính của bạn.

CÓ LIÊN QUAN: Cách tạo Mẫu thư mục của riêng bạn trong Microsoft Word

Quản lý danh sách nguồn của bạn

Như bạn sẽ thấy, Word trên Windows cung cấp cho bạn một số tùy chọn tiện dụng để tìm kiếm nguồn hoặc sắp xếp danh sách của bạn theo tiêu đề, tác giả, thẻ hoặc năm. Điều này rất tiện lợi nếu bạn muốn tìm một nguồn cụ thể.

Các tùy chọn Tìm kiếm và Sắp xếp cho các nguồn trên Windows

Để xem một nguồn, hãy chọn nó ở phía bên trái trong phần Danh sách Chính. Bạn sẽ thấy bản xem trước ở dưới cùng.

Xem trước nguồn trên Windows

Để thực hiện các thay đổi đối với một nguồn, hãy chọn nó ở bên trái và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Khi cửa sổ Chỉnh sửa Nguồn xuất hiện, hãy thực hiện các thay đổi của bạn và chọn “OK” để lưu chúng.

Cửa sổ chỉnh sửa nguồn trong Word

Để sử dụng một nguồn trong tài liệu hiện tại của bạn, hãy chọn nó ở bên trái và nhấp vào “Sao chép” để chuyển nó sang Danh sách Hiện tại ở bên phải.

Sao chép một nguồn vào Danh sách Hiện tại

Sau khi bạn di chuyển một nguồn vào Danh sách Hiện tại để sử dụng nó trong tài liệu của mình, bạn sẽ thấy nó trong trình đơn thả xuống Chèn Trích dẫn trên tab Tham chiếu trên Windows. Trên Mac, bạn sẽ tìm thấy nguồn trong thanh bên Trích dẫn.

Trình đơn thả xuống Chèn trích dẫn trên tab Tham khảo

Khi bạn hoàn tất việc thêm các nguồn mới hoặc chỉnh sửa các nguồn hiện tại, hãy nhấp vào “Đóng”.

CÓ LIÊN QUAN: Cách sử dụng Trình nghiên cứu trong Microsoft Word cho Tiểu luận và Bài báo

Nếu bạn thấy mình đang sử dụng lại các nguồn hoặc cần thêm các trích dẫn của cùng một tác giả hoặc trang web, việc cập nhật danh sách nguồn chính có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian cho bài báo, bài luận hoặc bài nghiên cứu tiếp theo của mình.

Nếu bạn cũng sử dụng Google Tài liệu, hãy xem cách thêm trích dẫn cho phương tiện và cách tạo thư mục trong Tài liệu!

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà