Cách cắt video trên Windows 11

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Sử dụng ứng dụng Ảnh, bạn có thể cắt video bằng cách định vị video đó trên PC Windows của mình. Nhấp chuột phải và chọn Mở bằng> Ảnh. Chọn biểu tượng “Cắt video”, di chuyển các thanh trượt để cắt video, sau đó lưu clip mới của bạn.

Nhờ ứng dụng Photos tích hợp trên Windows 11, bạn có thể cắt video của mình để giữ lại những phần bạn quan tâm trong khi cắt phần còn lại. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện tác vụ chỉnh sửa đơn giản này trên PC của bạn.

Ghi chú: Ứng dụng Ảnh sẽ tạo một tệp video được cắt mới cho bạn; tệp gốc của bạn sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Cắt video bằng ứng dụng Photos của Windows 11

Cắt video bằng ứng dụng Ảnh của Windows 11 dễ dàng bằng cách chọn các phần bạn muốn giữ lại và nhấp vào một vài nút.

Để bắt đầu quá trình, hãy khởi chạy File Explorer trên PC của bạn và tìm video bạn muốn cắt. Sau đó, nhấp chuột phải vào video và chọn Mở bằng> Ảnh.

Video của bạn sẽ khởi chạy trong Ảnh. Tại đây, ở trên cùng, hãy nhấp vào tùy chọn “Cắt video”. Ngoài ra, nhấn Ctrl + E trên bàn phím của bạn.

Lựa chọn "Cắt video" ở trên cùng.

Ảnh sẽ đưa bạn đến màn hình “Cắt video”. Tại đây, bạn sẽ chỉ định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của video.

Ở cuối màn hình, hãy kéo các thanh trượt để che phần bạn muốn giữ lại trong video của mình. Mọi thứ bên ngoài thanh trượt sẽ bị cắt.

Kéo các thanh trượt để cắt video.

Khi bạn đã chọn phần video mà bạn muốn giữ lại, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào “Lưu dưới dạng”.

Lựa chọn "Lưu thành" ở góc trên bên phải.

Trên cửa sổ “Lưu dưới dạng”, chọn thư mục mà bạn muốn lưu tệp video đã cắt. Nhấp vào trường “Tên tệp” và nhập tên cho tệp video của bạn, sau đó nhấp vào “Lưu”.

Lưu tệp video đã cắt.

Khi quá trình lưu kết thúc, bạn sẽ tìm thấy tệp video đã cắt trong thư mục bạn đã chọn.

Thanh tiến trình lưu video trong Ảnh.

Và đó là cách bạn có thể cắt video của mình trên Windows 11 một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Nếu không thích Ảnh, bạn có thể sử dụng VLC Media Player để cắt video của mình. Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng khác để cắt video trên PC của bạn.

CÓ LIÊN QUAN: Cách cắt video trong VLC Media Player

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà