Cài Window Trên Macbook

Hướng dẫn cài đặt Windows trên Macbook

Cài Window Trên Macbook

H2: Thay thế hệ điều hành

Cài Window Trên Macbook

H3: Boot Camp Assistant

Cài Window Trên Macbook

– Tạo phân vùng kép: Tính năng này cho phép bạn chia ổ đĩa Macbook thành các phân vùng riêng biệt, một phân vùng cho macOS và một phân vùng cho Windows.

H4: Tải xuống Windows 10

Cài Window Trên Macbook

H5: Chuẩn bị USB khởi động được

Cài Window Trên Macbook

  • Sử dụng công cụ Boot Camp Assistant để tạo USB khởi động được chứa file cài đặt Windows 10.

H6: Khởi động vào USB

Cài Window Trên Macbook

  • Nhấn giữ phím Option khi khởi động Macbook để truy cập trình quản lý khởi động.
  • Chọn USB khởi động được và nhấn Enter.

H7: Cài đặt Windows 10

Cài Window Trên Macbook

– Chọn ngôn ngữ cài đặt: Đảm bảo chọn đúng ngôn ngữ để Windows hiển thị chính xác. – Nhập khóa sản phẩm: Nếu bạn đã mua khóa sản phẩm Windows 10, hãy nhập tại đây. – Chọn loại cài đặt: Lựa chọn “Tùy chỉnh: Chỉ cài đặt Windows (nâng cao)”. – Chọn phân vùng: Chọn phân vùng Boot Camp mới tạo để cài đặt Windows.

H8: Hoàn tất quá trình cài đặt

Cài Window Trên Macbook

  • Quá trình cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian.
  • Sau khi cài đặt xong, Macbook sẽ tự động khởi động lại vào Windows.

H9: Cài đặt trình điều khiển

Cài Window Trên Macbook

– Tải xuống trình điều khiển Boot Camp: Các trình điều khiển này cần thiết để đảm bảo phần cứng Macbook hoạt động bình thường với Windows.

H10: Chuyển đổi giữa macOS và Windows

Cài Window Trên Macbook

  • Nhấn giữ phím Option khi khởi động Macbook để truy cập trình quản lý khởi động.
  • Chọn phân vùng hệ điều hành mong muốn khởi động.

Lưu ý:

  • Sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt Windows.
  • Đảm bảo phân vùng Boot Camp có đủ dung lượng lưu trữ cho Windows và các chương trình khác.
  • Cài đặt Windows trên Macbook có thể làm mất hiệu lực bảo hành của Apple.
Chat Zalo
0979106855