Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

Cài Đặt Bootcamp Cho Macbook

Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

Bootcamp Là Gì?

Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

Bootcamp là một phần mềm tiện ích được Apple cung cấp cho phép người dùng cài đặt hệ điều hành Windows trên máy Mac của họ. Điều này cho phép họ chạy các ứng dụng và trò chơi chỉ khả dụng trên Windows mà không cần phải mua một máy tính riêng biệt.

Cần Chuẩn Bị Gì Trước Khi Cài Đặt Bootcamp?

Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

Trước khi cài đặt Bootcamp, bạn cần đảm bảo rằng máy Mac của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống sau:

 • MacOS Catalina 10.15 trở lên
 • Máy Mac sử dụng chip Intel (Mac có chip M1 hoặc M2 hiện không hỗ trợ Bootcamp)
 • USB ngoài ít nhất 16GB đã được định dạng ở định dạng FAT
 • Hệ điều hành Windows 10 64-bit (ISO hoặc DVD)

Các Bước Cài Đặt Bootcamp

Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

 1. Tạo phân vùng đĩa:
  • Mở Trình quản lý đĩa từ Ứng dụng / Tiện ích
  • Chọn ổ đĩa Macintosh HD và nhấp vào nút “Phân vùng”
  • Kéo thanh chia tỷ lệ để tạo một phân vùng mới có kích thước ít nhất 64GB
  • Nhấp vào “Áp dụng” để tạo phân vùng
 2. Mở Trợ lý Bootcamp:
  • Mở Launchpad và chọn Trợ lý Bootcamp
  • Nhấp vào “Tiếp tục” để bắt đầu trình hướng dẫn
 3. Chọn đĩa đích:
  • Chọn phân vùng Windows bạn vừa tạo làm đĩa đích
 4. Tải xuống Trình điều khiển Windows:
  • Trình trợ lý Bootcamp sẽ tự động tải xuống trình điều khiển Windows cần thiết. Nếu không, bạn có thể tải xuống thủ công từ trang web của Apple.
 5. Cài đặt Windows:
  • Chèn USB hoặc DVD cài đặt Windows vào máy Mac của bạn
  • Khởi động lại máy Mac của bạn, giữ phím Option
  • Chọn USB hoặc DVD cài đặt Windows
 6. Hoàn tất cài đặt Windows:
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows
 7. Cài đặt Trình điều khiển Bootcamp:
  • Sau khi cài đặt Windows, chèn lại USB Bootcamp và mở tệp “Bootcamp64.exe”
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt trình điều khiển Bootcamp

Gỡ Cài Đặt Bootcamp

Cài Dat Bootcamp Cho Macbook

Để gỡ cài đặt Bootcamp, hãy làm như sau:

 • Khởi động lại máy Mac của bạn, giữ phím Option
 • Chọn ổ đĩa Macintosh HD
 • Mở Trình quản lý đĩa từ Ứng dụng / Tiện ích
 • Xóa phân vùng Windows
 • Khởi động lại máy Mac của bạn
Chat Zalo
0979106855